Γ' Λυκείου Νο 223


Έστω ότι

α) Να λυθεί η εξίσωση f(z)=2-i.

β) Να βρεθεί το |z| αν είναι

γ) Αν |z|=1, να αποδειχθεί ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του w=f(z) είναι κύκλος που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: