Γ' Λυκείου Νο 222


Έστω z ένας μιγαδικός αριθμός και

α) Να αποδειχθεί ότι

β) Αν |z|=ρ και Arg(z)=θ, να αποδειχθεί ότι

γ) Αν |z|=2 και Arg(z)=π/3, να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές τα σημεία του μιγαδικού επιπέδου που είναι εικόνες των μιγαδικών αριθμών 0, z, και f(13).

Δεν υπάρχουν σχόλια: