Γ' Λυκείου Νο 221


Έστω η συνάρτηση

η οποία έχει τρεις ρίζες ρ1<ρ2<ρ3 στο R.

α) Να αποδειχθεί ότι


β) Να αποδειχθεί ότι η f παρουσιάζει δύο ακρότατα διαφορετικού είδους.

γ) Να αποδειχθεί ότι


δ) Να αποδειχθεί ότι αν xo θέση τοπικού ακρότατου της f, τότε ισχύει


Δεν υπάρχουν σχόλια: