Γ' Λυκείου Νο 216


Έστω f(x) παραγωγίσιμη με Af=[1,e]. Αν ισχύει f΄(x)Re(zo)>0, όπου zo ρίζα της εξίσωσης

α) Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξє(1, e) τέτοιο ώστεβ) Αν ισχύει ότι


να αποδειχθεί ότι υπάρχει θє(1, e) τέτοιο ώστε


γ) Αν ισχύει ότι

να βρεθεί ο μιγαδικός zo.

Δεν υπάρχουν σχόλια: