Γ' Λυκείου Νο 210


Αν z1, z2 μιγαδικοί αριθμοί, με εικόνες στο μιγαδικό επίπεδο τα Μ1, Μ2 αντίστοιχα,τότε:

α) Να αποδείξετε ότι

|z1z2|=|z1||z2|

β) Ποιο διάνυσμα είναι η διανυσματική ακτίνα του μιγαδικού z1-z2;

γ) Τι παριστάνει γεωμετρικά η εξίσωση

|z-z1|=|z-z2|;

δ) Αν είναι

να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: