Γ' Λυκείου Νο 206


Έστω f παραγωγίσιμη στο R με

α) Να αποδειχθεί ότι η f αντιστρέφεται και να βρεθεί η f-1.

β) Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία, τα κοίλα και να βρεθεί το πρόσημό της.

γ) Να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την Cf, τον xx και τις ευθείες x=1 και x= e+1.

δ) Να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: