Γ' Λυκείου Νο 203


Έστω η συνάρτηση

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο (1, +∞).

β) Να αυπολογισθεί το όριο

γ) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=2007 έχει μοναδική λύση στο (1, +∞).

δ) Να υπολογισθεί η τιμή της παράστασης Π-2ln2 αν


Δεν υπάρχουν σχόλια: