Γ' Λυκείου Νο 202


Δίνεται η συνάρτηση

α) Για ποια τιμή του α η f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο +∞ την ευθεία με εξίσωση y = 2;

β) Για την τιμή του α που βρήκατε και για β≠- 4, να αποδείξετε ότι η f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία με εξίσωση x = 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: