Γ' Λυκείου Νο 198


Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση

έχει τρεις ασύμπτωτες, που διέρχονται από το ίδιο σημείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: