Γ' Λυκείου Νο 196


Προεκτείνουμε την ακτίνα ΟΑ ενός κύκλου προς την μεριά του Α και έστω Μ τυχαίο σημείο στην προέκταση. Από το Μ φέρουμε την εφαπτομένη στον κύκλο και έστω Τ το σημείο επαφής. Από το Τ φέρουμε την κάθετο στην ΟΑ και έστω Ν το ίχνος της καθέτου. Αν το Μ κινείται προς το Α να αποδειχθεί ότι ο λόγος ΑΜ/ΑΝ τείνει στο 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: