Γ' Λυκείου Νο 195


Έστω η συνάρτηση

α) Να αποδειχθεί ότι

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Να βρεθούν τα σημεία x0єR, ώστε η εφαπτομένη της στο σημείο M(x0, f(x0)) να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

δ) Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία η συνάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: