Γ' Λυκείου Νο 191


Δίνονται οι παραβολές

α) Να βρεθεί η εξίσωση της κοινής εφαπτομένης τους

β) Υπολογίστε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις γραφικές παραστάσεις των δύο παραβολών με την κοινή εφαπτομένη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: