Γ' Λυκείου Νο 190


Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καμπυλών με εξισώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: