Γ' Λυκείου Νο 187


Αν για παραγωγίσιμη συνάρτηση f ισχύει

να αποδειχθεί ότι υπάρχει

Δεν υπάρχουν σχόλια: