Γ' Λυκείου Νο 186


Η εφαπτομένη του διαγράμματος μιας συνάρτησης f στο σημείο με τετμημένη x=α σχηματίζει με τον άξονα xx γωνία π/3 και στο σημείο με τετμημένη x=β γωνία π/4.

Αν η f’’ είναι συνεχής στο [α,β], να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: