Γ' Λυκείου Νο 184


Για τους μη μηδενικούς μιγαδικούς αριθμούς, z1, z2 ισχύει

α) Να αποδειχθεί ότι η εικόνα του μιγαδικού αριθμού z1z2 ανήκει στο μοναδιαίο κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων.

β) Αν υποθέσουμε ότι για τον z1 ισχύει

|z+16|=4|z+1|

να βεθεί ο γεωμετρικός τόπος του z2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: