Γ' Λυκείου Νο 181


Έστω η συνάρτηση g(x)=xln2x.

α) Να μελετηθεί η g ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα

β) Να βρεθεί αν υπάρχουν ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της g.

γ) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της g.

δ) Να βρεθεί το εμβαδόν Ε(m), του χωρίου που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της g, και τις ευθείες

ε) Να υπολογισθεί το όριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: