Γ' Λυκείου Νο 179


α) Έστω συνάρτηση f ορισμένη στο [α, β], α,βєR , με συνεχή δεύτερη παράγωγο. Αν ο ρυθμός μεταβολής της f στο β είναι γєR, και η εφαπτομένη της Cf στο β σχηματίζει με τον xx γωνία π/6, να βρεθεί ο αριθμός γ ώστε

β) Αν είναι

προκύπτει κατ’ ανάγκη β=γ; Να δικαιολογηθεί η απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: