Γ' Λυκείου Νο 176


Ευθεία (ε) στρέφεται γύρω από το Α(4, 2) με ρυθμό

όπου λє(0, +οο) είναι ο συντελεστής διεύθυνσής της.

Εάν η ευθεία (ε) τέμνει τους άξονες Οχ , Οy, στα σημεία Μ , Ν αντίστοιχα, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου ΟΜΝ ως προς το χρόνο τη χρονική στιγμή που η ευθεία περνάει από το σημείο Β(5,3).

Δεν υπάρχουν σχόλια: