Γ' Λυκείου Νο 173


Δίνεται το σημείο Β(1, 0) και η ευθεία (ε): y+1=0

α) Να βρεθεί ο γ.τ. της κορυφής Γ του ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (Â=90˚) του οποίου η κορυφή Α κινείται πάνω στην (ε).

β) Να βρεθεί η θέση της κορυφής Α για την οποία το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ γίνεται ελάχιστο

Δεν υπάρχουν σχόλια: