Γ' Λυκείου Νο 172


Ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα δίνονται

και τα σημεία

Α) Να προσδιορισθούν

ι) Εκείνο το σημείο Ρ της (Π1) για το οποίο η απόσταση ΡΑ είναι ελάχιστη

ιι) Εκείνο το σημείο Σ της (Π2) για το οποίο η απόσταση ΣΒ είναι ελάχιστη

Β) Να καθορισθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων ευθειών (έστω ε1 και ε2) των (Π1) και (Π2) στα σημεία Ρ και Σ αντίστοιχα . Ακολούθως να αποδειχθεί ότι η ΡΑ τέμνει κάθετα την (Π1) (δηλαδή ΡΑ^ε1) και η ΣΒ τέμνει κάθετα την (Π2) (δηλαδή ΒΣ^ε2).

Δεν υπάρχουν σχόλια: