Γ' Λυκείου Νο 170


α) Να βρεθεί η καμπύλη C={M(x,y)| x,yєR}, όταν για τους μιγαδικούς z=x+yi ισχύει

β) Να βρεθεί ποιοι από τους παραπάνω μιγαδικούς έχουν το μικρότερο και ποιοι το μεγαλύτερο όρισμα.

γ) Αν Α, Β οι εικόνες των δύο παραπάνω μιγαδικών αριθμών, να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C και τα τμήματα ΟΑ, ΟΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: