Γ' Λυκείου Νο 167


Ένας κολυμβητής βρίσκεται στο σημείο Α της όχθης ενός ποταμού πλάτους 50m και θέλει να φθάσει στην απέναντι όχθη σε ένα σημείο Β που απέχει από το Α απόσταση d=130m.

Αποφασίζει να κολυμπήσει μέχρι ένα σημείο της απέναντι όχθης και μετά να συνεχίσει με τα πόδια.

Αν η ταχύτητα που ο κολυμβητής αναπτύσσει στο ποτάμι είναι η μισή αυτής που έχει στη ξηρά τότε ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει για να φθάσει στο σημείο Β, στον ελάχιστο χρόνο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: