Γ' Λυκείου Νο 166


Έστω f:RR συνεχής και

για την οποία ισχύει

α) Να βρεθεί η F’.

β) Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξє(2, 6) τέτοιο ώστε f’(ξ)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: