Γ' Λυκείου Νο 163


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να εξετασθεί η f ως προς την μονοτονία, τα ακρότατα, τα κοίλα και σημεία καμπής

β) Να βρεθεί το εμβαδόν Ε(λ) του χωρίου που περικλείεται από την Cf, τον άξονα Ox και την ευθεία x-1.

γ) Να βρεθεί το


Δεν υπάρχουν σχόλια: