Γ' Λυκείου Νο 160


α) Να αποδειχθεί ότι για τη συνάρτηση f(x)=lnx εφαρμόζεται ΘΜΤ στο [α, β] (0<α< β) και ισχύει

β) Να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: