Γ' Λυκείου Νο 159


Έστω η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της

β) Να βρεθούν τα ακρότατα της f.

γ) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f.

Δεν υπάρχουν σχόλια: