Γ' Λυκείου Νο 158


Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση f:RR για την οποία ισχύει

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο R.

β) Να αποδειχθεί ότι υπάρχει μοναδικό x0єR τέτοιο ώστε f(x0)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: