Γ' Λυκείου Νο 157


Έστω η συνάρτηση

α) Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να βρεθούν τα σημεία καμπής της Cf.

γ) Να αποδειχθεί ότι ο άξονας xx είναι οριζόντια ασύμπτωτη της Cf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: