Γ' Λυκείου Νο 155


Έστω f παραγωγίσιμη στο (0, +οο) με

α) Να βρεθεί ο τύπος της f.

β) Να αποδειχθεί ότι η Cf έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής το οποίο και να βρεθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: