Γ' Λυκείου Νο 154


Έστω συνάρτηση f συνεχής στο xo=2 για την οποία ισχύει

Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο xo=2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: