Γ' Λυκείου Νο 151


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να αποδειχθεί ότι είναι συνεχής στο 0 και παραγωγίσιμη.

β) Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να αποδειχθεί ότι η f(x)=0 έχει δύο ακριβώς πραγματικές λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: