Γ' Λυκείου Νο 150


Έστω η συνάρτηση f(x)=x7+2x3+x+3.

Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει μία πραγματική ρίζα και έξι μιγαδικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: