Γ' Λυκείου Νο 149


Έστω η συνάρτηση f:[0, 1]R, για την οποία ισχύουν

α) είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο [0, 1]

β) f(0)=f(1)

Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση f΄(x)-6x+3=0 έχει μία μόνο ρίζα στο (0, 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια: