Γ' Λυκείου Νο 145


Να αποδειχθεί ότι αν α είναι θετικός πραγματικός και z1, z2 μιγαδικοί τότε ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: