Γ' Λυκείου Νο 144


Να αποδειχθεί ότι το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές τις εικόνες των μιγαδικών z1=2+3i, z2=-1+i και z1z2, είναι ίσο με 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: