Γ' Λυκείου Νο 142


Έστω P, Q οι εικόνες των μιγαδικών z1, z2.

Να αποδειχθεί ότι αν το τρίγωνο OPQ είναι ισόπλευρο, τότε θα ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: