Γ' Λυκείου Νο 141όπου z1, z2 μιγαδικοί αριθμοί, τότε να αποδειχθεί ότι

Πότε ισχύει το ίσον;

Δεν υπάρχουν σχόλια: