Γ' Λυκείου Νο 140


Να αποδειχθεί ότι αν οι μιγαδικοί αριθμοί z1, z2, z3 έχουν μέτρο 1 και γινόμενο διάφορο του -1, τότε ο μιγαδικός

είναι πραγματικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: