Γ' Λυκείου Νο 139


Να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει μιγαδικός z, τέτοιος ώστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: