Γ' Λυκείου Νο 138


Αν z1, z2 είναι μιγαδικοί για τους οποίους ισχύει

α) Να αποδείχθεί ότι ο μιγαδικός

είναι φανταστικός.

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Αν z2=1+i, να αποδειχθεί ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγαδικού z1, είναι η ευθεία y=-x.

Δεν υπάρχουν σχόλια: