Γ' Λυκείου Νο 137


Έστω f:RR συνάρτηση “1–1” και τέτοια ώστε f(2)<f(1)<f(3).

Δείξτε ότι η f δεν είναι συνεχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: