Γ' Λυκείου Νο 136


Αν f συνεχής στο [0, 4], τότε υπάρχει ξєR τέτοιο ώστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: