Γ' Λυκείου Νο 135


Έστω f:RR, συνεχής συνάρτηση και τέτοια ώστε

Να αποδειχθεί ότι f(R)=R.

Δεν υπάρχουν σχόλια: