Γ' Λυκείου Νο 134


Για μια συνάρτηση f:RR ισχύει ότι

α) Να βρεθεί το

β) Να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: