Γ' Λυκείου Νο 133


Για τη συνάρτηση f ισχύει

α) Να βρεθεί το

β) Να βρεθεί το λ, έτσι ώστε να ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: