Γ' Λυκείου Νο 131


Έστω η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο R.

Δεν υπάρχουν σχόλια: