Γ' Λυκείου Νο 129


Έστω f συνεχής συνάρτηση ορισμένη στο [α, β] και

Να αποδειχθεί ότι αν

τότε η f έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο [α, β].

Δεν υπάρχουν σχόλια: