Γ' Λυκείου Νο 125τότε να αποδειχθεί ότι

α) Ο u είναι φανταστικός αριθμός αν και μόνο αν ο z είναι φανταστικός αριθμός.

β) Ισχύει |u|=1 αν και μόνο αν ο z είναι πραγματικός αριθμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: