Γ' Λυκείου Νο 124


Να αποδειχθεί ότι για κάθε xєR με 0<x<1>

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: